Conservation Centre with Eco-friendly Holidays, Campsite, Nature Trails & Courses in West Wales

Subscribe to our blogroll

Cyrsiau a Digwyddiadau

Read in English …

Cliciwch yma am wybodaeth am COVID-19, Telerau ac Amodau a mwy o wybodaeth. Ychwanegir yn rheolaidd at ein rhaglen o gyrsiau a gweithdai. Os na allwch weld rhywbeth sydd o ddiddordeb i chi, cysylltwch â ni ar bob cyfrif neu daliwch ati i gadw llygad ar y dudalen yma am ddiweddariadau. 

Date Course
08/03/2024
10:00 am - 4:00 pm
MANDALA PAINTING ~ The Sacred Heart MANDALA PAINTING ~ The Sacred Heart
15/03/2024 - 16/03/2024
10:00 am - 4:30 pm
Willow Weaving ~ Shoulder / Foraging Bag - 2 Places Left Willow Weaving ~ Shoulder / Foraging Bag - 2 Places Left
17/03/2024
10:00 am - 12:30 pm
Make your own Easter Chocolates Make your own Easter Chocolates
24/03/2024
11:00 am - 2:30 pm
Intro to Wildlife at Denmark Farm Intro to Wildlife at Denmark Farm
30/03/2024
10:00 am
Easter Nature Scavenger Hunt Easter Nature Scavenger Hunt
06/04/2024
10:00 am - 4:00 pm
Paperback Book Binding Paperback Book Binding
14/04/2024
10:00 am - 4:00 pm
Taming the Wild Yeasts – Make your own Sourdough Bread - FULLY BOOKED Taming the Wild Yeasts – Make your own Sourdough Bread - FULLY BOOKED
14/04/2024
10:00 am - 5:00 pm
The Ethnobotanist The Ethnobotanist
26/04/2024 - 28/04/2024
10:00 am - 4:00 pm
Intro to Wildlife Identification and Tracking Intro to Wildlife Identification and Tracking
04/05/2024
11:00 am - 2:30 pm
An Introduction to Wildflower Identification An Introduction to Wildflower Identification
18/05/2024 - 19/05/2024
10:00 am - 4:00 pm
Ethnobotany Overnight Ethnobotany Overnight
22/05/2024
10:00 am - 4:30 pm
Willow Weaving ~ Polish Asymmetrical Basket - 3 places left Willow Weaving ~ Polish Asymmetrical Basket - 3 places left
23/05/2024
10:00 am - 4:00 pm
Taming the Wild Yeasts – Make your own Sourdough Bread ~2 Places Left Taming the Wild Yeasts – Make your own Sourdough Bread ~2 Places Left
26/05/2024
10:00 am - 4:00 pm
Discovering Spinning on a Drop Spindle Discovering Spinning on a Drop Spindle
11/06/2024
11:00 am - 2:30 pm
Identifying Trees in Summer Identifying Trees in Summer
21/06/2024
10:00 am - 4:00 pm
Day 1 Woodcraft Weekend: Spoon Carving Day 1 Woodcraft Weekend: Spoon Carving
22/06/2024
10:00 am - 4:00 pm
Day 2 Woodcraft Weekend: Small Table or Stool Making Day 2 Woodcraft Weekend: Small Table or Stool Making
23/06/2024
10:00 am - 4:00 pm
Day 3 Woodcraft Weekend: Shrink Pot Carving Day 3 Woodcraft Weekend: Shrink Pot Carving
29/06/2024 - 30/06/2024
10:00 am - 4:00 pm
Bushcraft Overnight ~ Summer Bushcraft Overnight ~ Summer
06/07/2024
10:00 am - 4:00 pm
Make Your Own Natural Skin Care Make Your Own Natural Skin Care
06/07/2024 - 07/07/2024
10:00 am - 4:00 pm
Shamanic Drum Making Workshop - 3 Places Left Shamanic Drum Making Workshop - 3 Places Left
07/09/2024
10:00 am - 5:00 pm
The Spiral - Finding Your Way In Uncertain Times The Spiral - Finding Your Way In Uncertain Times
14/09/2024
11:00 am - 2:30 pm
Identifying Trees in Autumn Identifying Trees in Autumn
16/09/2024 - 20/09/2024
9:00 am - 5:30 pm
Tree to Frame - Roundwood Timber Framing Tree to Frame - Roundwood Timber Framing
05/10/2024 - 06/10/2024
10:00 am - 4:00 pm
Construct a Pole Lathe Construct a Pole Lathe

Talebion Cyrsiau

Anrhegion unigryw i rywun arbennig yn eich bywyd. Beth am brynu profiad i’w gofio iddo/iddi, cyfle i ddysgu sgiliau newydd a chwrdd â phobl o’r un anian. O £15…

NODIADAU

Archebu: Oni nodir fel arall, Cyrsiau Canolfan Gadwraeth Denmark Farm yw’r rhan fwyaf o gyrsiau. Archebwch ar-lein drwy glicio ar y cwrs o’ch dewis ac wedyn archebu lle/oedd a thalu neu anfonwch e-bost i info@denmarkfarm.org.uk / ffôn 01570 493358.

Gwneir yr holl archebion ac ymholiadau ar gyfer yr Ysgol Addysg a Dysgu Gydol Oes, Prifysgol Aberystwyth, yn uniongyrchol drwy’r Ysgol. Gweler  https://www.aber.ac.uk/en/lifelong-learning/ / ffôn 01970 621580.

Cedwir lleoedd ar gyrsiau Canolfan Gadwraeth Fferm Denmark unwaith i’r tâl cyflawn gael ei dderbyn.

Oni sicrheir y lleiafswm angenrheidiol o gyfranogwyr o fewn 2 wythnos i’r dyddiad dechrau, mae’n bosib y bydd cyrsiau’n cael eu diddymu neu eu had-drefnu. Lle mae pob lle wedi’i archebu ar gwrs, gallwn dderbyn enwau pellach ar gyfer rhestr wrth gefn rhag ofn i rywun ganslo. Os byddwn yn canslo cwrs am unrhyw reswm (e.e. peidio â chyrraedd y lleiafswm angenrheidiol o gyfranogwyr neu salwch staff), byddwn yn ad-dalu’ch ffi’n llawn neu’n cynnig credyd i chi am ddigwyddiad arall.

Canslo archebion: Os oes angen i chi ganslo’ch lle, cysylltwch â ni cyn gynted ag y bo modd. Os ydych yn canslo 4 wythnos neu ragor cyn dechrau’r cwrs byddwn yn cadw £20 i dalu ein costau gweinyddu. Gallwn godi’n llawn os ydych yn canslo o fewn 4 wythnos i ddyddiad dechrau’r cwrs oni allwn ni lenwi’r lle o restr wrth gefn neu os yw amgylchiadau arbennig yn berthnasol. Cadwn yr hawl i benderfynu a yw’r sefyllfa olaf yma’n gymwys.

COVID-19: Cynhelir pob cwrs a gweithdy yn unol â rheoliadau diogelwch COVID-19 ar y pryd. Peidiwch â mynychu’r ganolfan os ydych yn hunanynysu am unrhyw reswm neu os ydych ar hyn o bryd yn byw mewn ardal lle y ceir cyfyngiadau COVID ychwanegol. Bydd nifer y cyfranogwyr yn llai i ganiatáu cadw pellter cymdeithasol effeithiol. Efallai y bydd angen addasu neu ohirio ar fyr rybudd.

Amserau dechrau: Yr amserau a nodir yw’r union amser y bydd y cyrsiau’n dechrau. Dylech gyrraedd 15 i 30 munud cyn yr amser a nodir os hoffech ddiod boeth ymlaen llaw.

Cinio/lluniaeth: Oni nodir bod cinio wedi’i gynnwys, dewch â phecyn cinio. Darperir te a choffi yn ystod toriadau.

Oedran: Oni nodir fel arall, mae pob cwrs yn addas i gyfranogwyr 16+. Ar rai cyrsiau crefftau croesewir pobl ifainc 13 – 15 oed yng nghwmni rhiant neu warcheidwad. Ymholwch.

Llety:  Mae Eco-lodj hunanddarpar, ystafelloedd cysgu i’w rhannu ac eco-wersylla i gyd ar gael ar Fferm Denmark.

To top